صفحه اصلیخدمات
این شرکت خدمات فنی مهندسی زیر را ارائه می‌نماید:
  • ارائه خدمات تخصصي طرح و اجراي پروژه هاي ژئوتکنيکي شامل مطالعات ژتوتکنيکي، تحکيم و بهسازي خاک، تقويت فونداسيون و بستر خاکي و ... .
  • ارائه خدمات تخصصي آزمايشگاهي و اندازه گيري صحرائي در زمينه هاي زيست محيطي، ژئوتکنيک و ژئوفيزيک
  • ارائه خدمات مهندسي مشاور در طراحي و اجراي پروژه هاي ژئوتکنيکي و زيست محيطی
  • ارائه خدمات مهندسی مشاور در طراحی سازه های خاص از جمله کارخانه های فولاد و تونل ها و ایستگاه های مترو

تمامی حقوق این سایت محفوظ می باشد.